Engagera dig, gör din röst hörd

Samtal, debatt, diskussion, synpunkter och förslag eller tjafs? I Umeå har vi alltid diskuterat öppet, vänt och vridit på argumenten, det är en del av stadens anda och det fortsätter vi med. Oavsett vad vi kallar det eller vad det handlar om bidrar det till att stärka demokratin och föra Umeå och världen framåt. Debatt och diskussion är mycket viktigt för kommunen och samhället i stort, det ger olika perspektiv och leder ofta till välgrundade beslut. Vi bygger Umeå tillsammans och du är välkommen att delta!

Engagemang och vilja att diskutera hyllas i en film som producerades i samband med Umeås 400-årsjubileum:

Som Umeåbo har du rätt till service från kommunen, men du har också stora möjligheter att engagera dig i vårt gemensamma samhälle. Som medborgare i en demokrati förväntas du också göra det. Det kan ske på många olika sätt; genom arbete eller studier, i en ideell förening, i kvarteret eller byn där du bor, kanske via politiskt engagemang, genom att rösta eller genom att helt enkelt komma med synpunkter och förslag och delta i debatten.

Här kan du tycka till på olika sätt, lämna synpunkter, komma med förslag och bidra med engagemang när det gäller kommunens arbete och verksamheter. Vad det handlar om beror på vad som är aktuellt just nu, men det går såklart också bra att lämna synpunkter i allmänhet.

Fortsätt att engagera dig och göra din röst hörd!

Lämna synpunkter, klagomål, förslag eller beröm:

Utbildningsverksamheter

Lämna synpunkter och klagomål, utbildning

Färdtjänst

Lämna synpunkter och förslag, färdtjänst

Äldreomsorg, Stöd och omsorg

Lämna synpunkter och förslag, socialtjänst

Lokalvård

Lämna synpunkter och förslag, städ- och verksamhetsservice

Övriga ärenden

Lämna synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras.
Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motions­spår, belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering: umea.se/felanmalan

Stadsplanering och byggande: umea.se/stadsplanering

Aktuella detaljplaner: umea.se/detaljplanering

Läs om kommunens arbete för nationella minoriteter och skicka förslag och synpunkter på hur servicen kan utvecklas: umea.se/minoriteter

Har din förening en idé för hur er by kan bli en ännu bättre plats att bo på? Vill ni ordna aktiviteter, stora som små, för att öka byns gemenskap och attraktivitet? Tveka inte att söka kommunens landsbygdsstöd. Det går att söka upp till 35 000 kronor per projekt och stödet söks löpande.

Läs mer om och sök landsbygdsstöd

Kulturskolan i Umeå kommun jobbar för att öka barns och ungas delaktighet. Ett sätt att vara delaktig är att berätta vad du vill lära dig och vad du tycker saknas. Det kan vara allt från att gå en endagarskurs eller en workshop till önskemål om terminskurser i ett helt nytt ämne. Både barn och vuxna kan lämna synpunkter.

Lämna förslag och påverka utbudet på kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (skola.umea.se)

På kommunens Facebook berättar vi också vad kommunen gör och vad som är på gång. Välkommen att ställa frågor, delta med dina åsikter och göra din röst hörd.

Kommunens Facebook: facebook.com/umeakommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla kommunens sociala medier (lista): umea.se/socialamedier

Sidan publicerades www.umea.se/engagemang