Nämnder, kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt
090-16 23 98
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Anna Holmstedt
090-16 23 98
ksdiarium@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

Susanne Ångdal
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen
090-16 13 34
bndiarium@umea.se

Fritidsnämnden

Elisabeth Anttu
090-16 34 80
umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

Annelie Holmlund
090-16 56 69
utbildningskontoret@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Annelie Holmlund
090-16 56 69
utbildningskontoret@umea.se

Individ- och familjenämnden

Rose-Marie Lång Bäckström
090-16 36 52
ifnamnden@umea.se

Jämställdhetsutskottet

Olov Häggström
090-16 12 40
ksdiarium@umea.se

Kulturnämnden

Maria Nordenback
090-16 33 09
umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulrika Lindström
090-16 65 86
ulrika.lindstrom@umea.se

Personalnämnden

Olov Häggström
090-16 12 40
ksdiarium@umea.se

Tekniska nämnden

Annika Kjellsson Lind
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Emil Fridolfsson
090-16 18 21
aldrenamnden@umea.se

Överförmyndarnämnden

Susanne Töyrä
090-16 28 67
susanne.toyra@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/namnderkontakt