Internationellt arbete

Umeå kommun har ett omfattande internationellt arbete med vän- och samverkansorter, i projektsamarbeten och olika typer av nätverk. Inkluderat alla internationella kontakter som företag, universiteten, kulturinstitutioner och andra offentliga aktörer har är det tydligt att Umeå är en internationell stad med starka band med hela världen.

Det internationella arbetet är en del i Umeå kommuns strategiska plan och ska bidra till att

  • kommunen uppfyller de kommunövergripande målen i den strategiska planen om att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050
  • skapa mervärde för Umeås invånare och näringsliv och tillvarata utvecklingsmöjligheter
  • synliggöra och profilera Umeå som en attraktiv kommun att bo och verka i, och för företag och andra verksamheter att etablera sig i
  • synliggöra och positionera Umeå på den internationella arenan på olika nivåer, inte minst inom EU
  • ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.

Läs mer i kommunens internationella program: