Regler och styrande dokument

I Umeå kommun finns en mängd dokument som beskriver hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar. Här publiceras kommunens styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller av kommunens stadsdirektör i samråd med förvaltningscheferna.

Kontakt

För mer information om lagar och författningar i enskilda frågor, kontakta respektive verksamhet eller kommunens jurister.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/styrdokument