Möten, handlingar och protokoll

Här är datum för kommande sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Du kan via länkar ta del av föredragningslistor, handlingar och protokoll och följa vad politikerna bestämmer.

Läs mer om kommunens organisation: umea.se/organisation

Handlingar, protokoll och inspelningar

Kommunfullmäktiges föredragningslistor, handlingar och protokoll

Webb-tv (direktsändning) från kommunfullmäktiges möte och inspelade möten (video)

Kommande möten

Måndagar, klockan 09.00

26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Hållbarhetsutskottets föredragningslistor och protokoll

Näringslivs- och arbetsutskottets föredragningslistor och protokoll

Planeringsutskottets föredragningslistor och protokoll

Kommande möten

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

13 augusti, 17 september, 15 oktober, 21 oktober (måndag), 12 november, 3 december

Hållbarhetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

27 augusti, 1 oktober, 19 november, 17 december

Näringslivs- och arbetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

6 augusti, 20 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 21 oktober (måndag, klockan 14.30), 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december

Planeringsutskottet

Tisdagar, klockan 09.00

6 augusti, 20 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december

Handlingar och protokoll

Brand- och räddningsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

25 september
20 november
18 december

Handlingar och protokoll

Byggnadsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
11 december

Handlingar och protokoll

Fritidsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

2024

28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11 december

2025

22 januari
19 februari (klockan 09.00)
19 mars
23 april
21 maj
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
10 december

Handlingar och protokoll

För- och grundskolenämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

26 september
24 oktober
21 november
12 december

Handlingar och protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

25 september
23 oktober
20 november
11 december

Handlingar och protokoll

Individ- och familjenämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 08.30

28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Handlingar och protokoll

IT-nämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

11 november

Handlingar och protokoll

Jämställdhetsutskottets föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

5 september
3 oktober
7 november
5 december

Handlingar och protokoll

Kulturnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.15

29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Handlingar och protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.00

22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Handlingar och protokoll

PA-nämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Fredagar, klockan 09.30

13 september
15 november

Handlingar och protokoll

Personalnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Tisdagar, klockan 09.00

13 augusti
20 september (fredag)
15 oktober
12 november
3 december

Handlingar och protokoll

Tekniska nämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 10.00

29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
19 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

19 augusti
23 september
14 oktober
4 november
9 december

Handlingar och protokoll

Valnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Klockan 08.30

Måndag 23 september
Tisdag 26 november

Handlingar och protokoll

Äldrenämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Torsdagar, klockan 08.30

29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens föredragningslistor, handlingar och protokoll

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

4 september
24 september (tisdag)
30 oktober
4 december

Sidan publicerades www.umea.se/moten