Möten och protokoll

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll där du kan läsa om vad politikerna har bestämt.

Protokoll och inspelningar

Kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor

Inspelade sammanträden, ljud och video

Handlingar

Handlingar till kommunfullmäktige

Kommande möten

Måndagar, klockan 09.00

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll och föredragningslistor

Hållbarhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Planeringsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni (onsdag), 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 23 oktober (måndag), 14 november, 5 december

Hållbarhetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

31 januari, 28 mars, 2 maj, 29 augusti, 3 oktober, 21 november

Näringslivs- och arbetsutskottet

Sammanträden tisdagar, klockan 13.15

24 januari, 7 februari, 28 februari, 21 mars, 4 april, 18 april, 9 maj, 23 maj, 30 maj, 13 juni, 8 augusti, 22 augusti, 5 september, 19 september, 10 oktober, 23 oktober (måndag), 24 oktober, 7 november, 28 november, 12 december

Planeringsutskottet

Tisdagar, klockan 09.00

24 januari (inställt), 7 februari, 28 februari, 21 mars, 4 april, 18 april, 9 maj, 23 maj, 13 juni, 8 augusti, 22 augusti, 5 september, 19 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 28 november, 12 december

Protokoll

Brand- och räddningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

24 januari (tisdag)
15 mars
17 maj
27 september
22 november

Protokoll

Byggnadsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

25 januari
15 februari
15 mars
26 april
24 maj
15 juni (torsdag)
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Protokoll

Fritidsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

25 januari
22 februari (klockan 09.00)
22 mars (klockan 09.00)
25 april (tisdag, klockan 09.00)
23 maj (tisdag, klockan 09.00)
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
12 december (tisdag)

Protokoll

För- och grundskolenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

26 januari
23 februari
23 mars
20 april
25 maj
15 juni
21 september
26 oktober
23 november
14 december

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
24 maj
21 juni
19 september (tisdag)
25 oktober
22 november
13 december

Protokoll

Individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 08.30

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
1 december (fredag)
20 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

20 februari
13 november

Protokoll

Jämställdhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

2 februari
2 mars
5 april (onsdag)
4 maj
1 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Protokoll

Kulturnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.15

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.00

26 januari
23 februari
23 mars
20 april
25 maj
15 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Protokoll

PA-nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Fredagar, klockan 09.30

17 februari (klockan 13.00)
28 april
22 september (klockan 13.00)
1 december

Protokoll

Personalnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Tisdagar, klockan 09.00

14 februari
14 mars
16 maj
7 juni (onsdag)
15 augusti
12 september
17 oktober
14 november
5 december

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 10.00

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

6 februari
27 februari
13 mars
17 april
22 maj
12 juni
14 augusti
18 september
6 november
4 december

Protokoll

Valnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Klockan 08.30

Torsdag 16 februari
Måndag 13 mars
Måndag 22 maj
Tisdag 19 september
Onsdag 22 november

Protokoll

Äldrenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 08.30

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

15 februari
29 mars
26 april
24 maj
21 juni
6 september
4 oktober
15 november
13 december

Sidan publicerades www.umea.se/moten