Samtalsförmedlande tjänster – texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net.

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtals­förmedlande tjänsten gör det möjligt för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter.

Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP-adress: texttelefon@texttelefoni.se

Analog texttelefon: 020-600 600

Telefon: 020-600 650

Mobilapp: Appen Texttelefoni.net kan laddas ner från App Store och Google Play.

Webbapp: Ring med webbappen på www.texttelefoni.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om tjänsten finns på www.texttelefoni.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss via Teletal

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar bara på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Teletal har öppet på vardagar, klockan 08.00–20.00, samt lördagar, söndagar och helgdagar, klockan 12.00–16.00.

Telefon: 020-22 11 44

Mer information om tjänsten finns på www.teletal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt, året runt.

SIP-adress: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Mobilapp: Appen bildtelefoni.net kan laddas ner från App Store och Google Play.

Mer information om tjänsten finns på www.bildtelefoni.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/teletal