Rapporter

2022

Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick mot 2040

Enligt Bostadsförsörjningslagen ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostads­försörjning. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick mot 2040 , 9.7 MB.

Befolkningsprognos 2022–2033

Den aktuella befolkningsprognosen 2022–2033 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2021 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2033.

Befolkningsprognos 2022–2033 , 2.7 MB.

Landsbygdsrapport 2022

I en kunskapsrapport från 2022 får du lära känna Umeås växande landsbygd bättre. Rapporten visar både vad som händer i dag och vilka utmaningar och möjligheter som finns runt hörnet inom områden som boendemiljöer, näringsliv, service, infrastruktur och lokal utveckling.

Landsbygdsrapport 2022 , 29.1 MB.

Bostadsprisrapport 2021

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under 2021. Rapporten innehåller även hur länge man måste spara för att ha råd med handpenning till en bostad.

Bostadsprisrapport 2021 , 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsbyggandet 2021

Nyckeltal 2021 för bostadsbyggandet i Umeå.

Bostadsbyggandet i Umeå 2021 , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Få våldsformer är mer svårupptäckta än de som faller inom kategorin hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en lägesbild av förekomst och allvarsgrad och bygger på befintlig statistik samt 14 intervjuer som genomförts under våren 2022.

Hedersrelaterat våld och förtryck i Umeå kommun – februari 2022 , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2021

Våldskartläggning 2021

Att få leva ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och en av samhällets viktigaste uppgifter att säkra. Den här rapporten ger en övergripande lägesbild över våldet i Umeå kommun och utgör därmed ett centralt underlag i det fortsatta arbetet framåt mot ett Umeå fritt från våld.

Våldskartläggning 2021 , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsprisrapport 2020

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under 2020.

Bostadsprisrapport 2020 , 1.9 MB.

Unga 20

Undersökningen UNGA genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

Unga 20 , 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Befolkningsprognos 2021–2032

Den aktuella befolkningsprognosen 2021–2032 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2020 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2032.

Befolkningsprognos 2021–2032 , 2.6 MB.

Bostadsbyggandet i Umeå

Nyckeltal 2020 för bostadsbyggandet i Umeå.

Bostadsbyggandet i Umeå 2020 , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2020

Befolkningsprognos 2020–2031

Den aktuella befolkningsprognosen 2020– 2031 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2019 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2031.

Bostadsbyggandet i Umeå kommun 2019

Under 2019 byggdes 1035 bostäder, 100 bygglov blev beviljade och 45 procent av alla byggda bostäder var student­bostäder. Detta och fler snabba nyckeltal om bostadsbyggandet 2019 finns i denna rapport.

Aktuellt på bostadsmarknaden juli–december 2019

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats andra halvåret 2019.

Umeå kommuns största arbetsplatsområden

En rapport om arbetsplatsområdenas utveckling mellan år 2009 och 2017. Vilka områden har växt mest? Hur ser köns­fördelningen ut på Universitets- och sjukhusområdet? Vilken bransch har flest antal sysselsatta i Holmsund? Och vilket område i Umeå tätort är det vanligast att bo på om man arbetar på Volvo? Detta och mycker mer finner du i denna rapport.

Folkhälsoundersökning Jämlika liv

Undersökningen Jämlika liv är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som skickades ut våren 2020. Enkäten riktar sig till invånare i åldern 16–84 år och berör områdena livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

2019

Aktuellt på bostadsmarknaden januari–juni 2019

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats första halvåret 2019.

Bostadsbyggandet i Umeå kommun 2018

Under 2018 byggdes 1435 bostäder, 108 bygglov blev beviljade och 70 procent av alla byggda bostäder var ettor eller tvåor. Detta och fler snabba nyckeltal om bostadsbyggandet 2018 finns i denna rapport.

Befolkningsprognos 2019–2030

Den aktuella befolkningsprognosen 2019–2030 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2018 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2030. 

Aktuellt på bostadsmarknaden juli–december 2018

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under andra halvåret 2018.

Unga 18

Undersökningen UNGA genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälso­undersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

Rapporter från tidigare år

2018

2017

2016

Sidan publicerades www.umea.se/rapporter