Avgifter, taxor

Här är information om avgifter för olika typer av serice.
Ansvarig verksamhet står inom parentes.

Aktiviteter och evenemang (Gator och parker)

Animaliska biprodukter Öppnas i nytt fönster. (Miljö-och hälsoskydd)

Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Vakin)

Barnomsorg (För- och grundskolan)

Beläggning och återställning av gata och park (Gator och parker)

Brandskyddskontroll (Brandförsvar och säkerhet)

Bygglov, detaljplaner, lantmäteri och mätning , 485.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Byggnadsnämndens verksamheter)

Förskola (För- och grundskolan)

Hyra av kommunal mark (Gator och parker)

Livsmedelskontroll Öppnas i nytt fönster. (Miljö- och hälsoskydd)

Miljöbalken – taxa tillsyn och prövning Öppnas i nytt fönster. (Miljö- och hälsoskydd)

Miljöbalken – taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster.
Miljöbalken – taxebilaga 2 Öppnas i nytt fönster.
Miljöbalken – taxebilaga 3 Öppnas i nytt fönster.

Saneringsintyg fartyg – "råttcertifikat" Öppnas i nytt fönster. (Miljö- och hälsoskydd)

Serveringstillstånd (Miljö- och hälsoskydd)

Sprängämnesprekursorer Öppnas i nytt fönster. (Miljö-och hälsoskydd)

Solarium – anmälan och tillsyn Öppnas i nytt fönster. (Miljö- och hälsoskydd)

Sotning (Brandförsvar och säkerhet)

Stöd och omsorg (Socialtjänsten)

Tillsyn och tillstånd, brandfarliga och explosiva varor samt skydd mot olyckor , 291.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Brandförsvar)

Tobak, folköl och receptfria läkemedel Öppnas i nytt fönster. (Miljö- och hälsoskydd)

Utlämnande av allmän handling , 369 kB, öppnas i nytt fönster. (Kommunledningsstaben)

Vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Vakin)

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/avgiftertaxor