Intäkter, kostnader

Varifrån kommer pengarna?

Kommunen finansieras med skatt, intäkter/avgifter och statliga bidrag. Totalt har kommunen intäkter på över 10 miljarder kronor (2021). Kommunalskatten ger huvuddelen av intäkterna. Avgifter och taxor som kommunen tar av företag och medborgare ger ungefär 2 miljarder kronor. Statsbidrag ger drygt 1 miljard kronor.

mnkr = miljoner kronor

Kommunens intäkter:

 • Skatteintäkter: 6 877 mnkr, 67 procent
 • Verksamhetens intäkter: 1 966 mnkr, 19 procent
 • Statliga bidrag och utjämning: 1 253 mnkr, 12 procent
 • Finansiella intäkter: 156 mnkr, 2 procent
Diagram över kommunens intäkter 2021

Källa: Kommunens årsredovisning 2021. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Vad används pengarna till?

Löner och driftmedel är tillsammans de största posterna med cirka 75 procent av kostnaderna, över 7 miljarder kronor. Kommunen köper också verksamhet av andra för cirka 1,3 miljarder kronor.

Kommunens kostnader:

 • Personalkostnader: 5 706 mnkr, 58 procent
 • Driftkostnader: 1 622 mnkr, 17 procent
 • Köp av huvudverksamhet: 1 272 mnkr, 13 procent
 • Lämnade bidrag: 554 mnkr, 6 procent
 • Avskrivningar: 453 mnkr, 5 procent
 • Finansiella kostnader: 157 mnkr, 2 procent
Diagram över kommunens kostnader 2021

Källa: Kommunens årsredovisning 2021. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Det mesta av kommunens pengar går till de största verksamheterna skola, vård och omsorg. Resterande poster är lokaler och verksamheter (19 procent), gator och parker, räddningstjänst med mera (5 procent), fritids- och kulturverksamhet; bibliotek, barn- och ungdomskultur, kulturskola, föreningsbidrag, gymnastikhallar, elljusspår, badplatser med mera (4 procent), riktade insatser; framför allt arbetsmarknadsåtgärder (1 procent) och politisk verksamhet; arvode till politiker och stöd till politiska partier (1 procent).

Fördelning av kostnader:

 • Vård och omsorg: 3 078 mnkr, 34 procent
 • Skola och utbildning: 3 002 mnkr, 33 procent
 • Lokaler och verkamheter: 1 696 mnkr, 19 procent
 • Infrastruktur, skydd med mera: 499 mnkr, 5 procent
 • Fritids- och kulturverksamhet: 443 mnkr, 5 procent
 • Affärsverksamhet: 240 mnkr, 3 procent
 • Riktade insatser: 123 mnkr, 1 procent
 • Politik: 73 mnkr, 1 procent
Diagram över fördelning av kommunens kostnader 2021

Källa: Kommunens årsredovisning 2021. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Mer information

Kommunens årsredovisning: www.umea.se/redovisning.

Sidan publicerades