Budget, verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas mellan olika nämnder och ger dem uppdrag att arbeta med.

Budget 2024, planeringsdirektiv och investeringar

Ekonomiska ramar för budget 2024 och plan 2025–2027
Grunduppdrag, driftsbudget till nämnder
Inriktningsmål och program
Tilläggsuppdrag till nämnder och bolag

Verksamhetsplaner 2024

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner finns under respektive nämnds sida på www.umea.se/organisation Länk till annan webbplats. och samlade på umea.se/verksamhetsplaner.

Budget 2023, planeringsdirektiv och investeringar

Ekonomiska ramar för budget 2023 och plan 2024–2026
Investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026
Grunduppdrag, drifts- och investeringsbudget till nämnder
Inriktningsmål och program
Tilläggsuppdrag till nämnder och bolag

Mer information

Behöver du ta del av äldre budgetar? Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/budget