Avgifter

Vid förmedling och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar, organisationer och övriga finns en fastställd taxa. De nya taxorna har arbetats fram av fritidsnämnden, tjänstepersoner och Umeå föreningsråd. Se taxor för respektive anläggning i menyn.

Observera att med "förening" menas bidragsberättigade föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister.

Kostnader vid oaktsamhet i lokaler och anläggningar

 • Utrustning/material som inte är återställd (till exempel sarg eller mål som inte är bortplockade): 500 kr
 • Ej stängda fönster: 500 kr
 • Larmutryckning: debiteras faktisk kostnad
 • Beredskapsutryckning: 1 000 kr
 • Utryckning vaktbolag: 1 000 kr
 • Verksamhet på ej bokad tid/i ej bokningsbar lokal: 500 kr/timme
 • Verksamhet på ej bokad tid som innebär övertid för personal: 1 000kr/timme
 • Ej städade omklädningsrum, idrottsytor, läktare, mötesrum med mera: 500 kr/timme
 • Hjälp med inpassering: 200 kr
 • Material som förstörs av oaktsamhet: debiteras kostnad för sanering, återställning eller inköp, minimigräns 1 000 kr.

Viktig information

Förening som kommer till en lokal/anläggning som inte är i bra skick, exempelvis inte städade omklädningsrum, inte borttagen utrustning, trasig utrustning etcetera är skyldig att meddela det till lokalupplåtaren så fort som möjligt.

Om det händer, ring ronderingen på 070-850 65 36 eller 070-850 65 37.

 • Kontakt

  Lokalbokning, Föreningsbyrån

  090-16 18 55 fritid.bokning@umea.se

  Vi tar helst emot frågor via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det vardagar klockan 10–12.

 • Kontakt

  Tillsynsgruppen, ronderingen

  070-850 65 36 070-850 65 37

  Om du får problem med utrustning eller att komma in kan du på kvällar och helger ringa tillsynsgruppen.

Sidan publicerades