Två fotbollsspelare som jagar en boll på en fotbollsplan

Fotbollsplaner, konstgräs

Umeå kommun äger och sköter totalt 16 konstgräsplaner. Fotbolls­planerna finns i Holmsund, Hörnefors, Sävar, Grubbe, Ålidhem, Ersäng, Tomtebo, Nolia, Carlshem, Teg, Gammlia (Umeå Energi Arena), Ersmark och Östra Ersboda. Nästan alla konstgräsplaner kan användas av vem som helst när de inte är bokade, undantag är Umeå Energi Arena Sol och inomhusanläggningen Nolia arena.

De naturgräsplaner som finns i Umeå ägs av föreningar, förutom Nydala sportfält.

Så underhålls konstgräsplanerna

11-mannaplanerna sladdas och städas i genomsnitt två gånger per vecka under säsong, de mindre planerna en gång per vecka.

Samtliga planer djuprengörs och fylls vid behov på med granulat i genomsnitt en gång per säsong.
Harvning sker minst fem gånger per säsong.

Säsongslängd

Skottning påbörjas:

  • Vecka 11: Tegstunet 11-manna, Holmsund, Vildmannavallen
  • Vecka 12: Sävar, Ålidhem, Grubbe och Hörnefors
  • Vecka 13: Ersmark och Sjöfruskolan, Östra Ersboda
  • Vecka 14: Tegstunet 7-manna och Ersäng

Nolia 1 och Carlshem är isbanor under vintern så de skottas inte.

Vecka 44 påbörjas stängning av alla fotbollsplaner/skolidrottsplatser i Umeå kommun vilket innebär att målen plockas bort. Vid snöfall på hösten skottas inte fotbollsplanerna.

Att planerna skottas innebär inte att de är garanterat spelbara utan det beror helt på vädret när de går att nyttja. På Grubbe och Tegstunet startas inte omklädningsrummen upp samtidigt som planerna skottas utan de startas upp när vädret är tillräckligt gynnsamt för att starta upp anläggningar som inte är isolerade för vinterklimat.

Konstgräsplanen på Umeå Energi Arena är Umeås matcharena och har en egen skötselplan och säsongslängd.

Sidan publicerades www.umea.se/konstgrasplaner