Tekniska nämdens verksamheter

Tekniska nämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv.

Verksamheterna arbetar med

  • kommunal väghållning och förvaltning av mark som är offentlig plats
  • kommunal lokalförsörjning
  • teknisk försörjning
  • kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
  • samordning och utveckling för driften av kommunens IT- och telefonisystem och PA-system
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Mer information om tekniska nämndens verksamheter

Sidan publicerades