Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har befogenhet att vid kriser eller extraordinära händelser överta hela eller delar av verksamhets­områden från övriga nämnder om det behövs för att samordna beslutsprocesser och hantera händelsen. Nämndens ordförande eller vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Kommunfullmäktige får besluta när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Krisledningsnämnden är tillsammans med en stab kommunens krisledningsgrupp vid en kris eller extraordinär händelse i kommunen.

Ledamöter

Krisledningsnämnden har sju ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och sju ersättare. Ledamöterna är samma som i kommunstyrelsens näringslivs‐ och arbetsutskott.

Krisledningsnämndens ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades