Kulturnämnden

Grunduppdrag

Kulturnämnden

 • svarar för folkbibliotek, skolbiblioteksservice, konstverksamhet, kulturskola, kvinnohistoriskt museum, kultur i skolan, kultur för seniorer, arrangemang i Väven, kommungemensamma arrangemang och den kommun­gemensamma konstsamlingen
 • svarar för Sveriges depåbibliotek och lånecentral och stöd till kulturföreningar, kulturfestivaler och studieförbund
 • fördelar stipendier och annat stöd till kulturutövare och för samlingslokaler
 • medverkar i kommunens arbete med stadsmiljö‐ och bevarandefrågor och i kommunövergripande kulturfrågor som handläggs av andra nämnder och styrelser
 • stödjer och främjar yttrandefrihet, möjliggör konstnärliga upplevelser, stödjer skapande verksamhet, samarbetar och samråder med samhällsorgan, föreningar och intresseorganisationer inom kulturområdet samt samt stödjer och främjar internationellt kulturutbyte.

Ledamöter och möten

Kulturnämnden har elva ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och elva ersättare.

Ledamöter i kulturnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Vision

Visionen i det kulturpolitiska programmet bygger på kultur som

 • njutning, glädje, lust och passion
 • arena för skapande kritiska och aktiva medborgare
 • investering och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.

Umeå kommun ska

 • satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela kommunen
 • utarbeta metoder och utvärderingsmodeller så att kommunen bättre och mer aktivt kan fungera som service­organ för medborgare, kultur­föreningar och nätverk samt stärka alla kulturutövare
 • stärka samverkan mellan olika kulturaktörer, föreningar och frivillig­organisationer i det civila samhället, den offentliga sektorn och näringslivet
 • främja och stödja amatörkulturen.

Verksamhet

Kulturförvaltningen arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Kulturförvaltningen

Sidan publicerades www.umea.se/kulturnamnden