Äldrenämnden

Grunduppdrag

Äldrenämnden ansvarar för kommunens insatser inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i den enskildes hem för personer 65 år och äldre. Äldreomsorgens insatser är frivilliga och ges efter en ansökan från den enskilde och utifrån en individuell bedömning.

Äldrenämndens övergripande uppdrag är att främja självständighet och kvarboende. Detta sker genom förebyggande verksamhet, information kring seniorlivet och aktiviteter som främjar hälsa och välmående hos den enskilde.

Äldrenämndens ger service, vård och omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård samt stöd i form av dagverksamhet, korttidsboende samt stöd och avlastning för anhöriga. Är den enskilde i behov av heldygnsomsorg och omfattande hälso- och sjukvård bedöms behov av plats på ett vård- och omsorgsboende.

Ledamöter och möten

Äldrenämnden har elva ledamöter, varav ordförande och två vice ordförande, och elva ersättare.

Ledamöter i äldrenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamhet

Äldreomsorgen (socialtjänsten) arbetar på uppdrag av äldrenämnden och genomför nämndens beslut.

Äldreomsorgsförvaltningen

Sidan publicerades