Brand- och räddningsnämnden

Grunduppdrag

Brand- och räddningsnämnden är gemensam för Robertsfors, Umeås och Vindelns kommuner. Umeå är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Samverkan i nämnden möjliggör att samordna kommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor under en gemensam ledning. Det ger kommunerna bättre kostnadseffektivitet, kvalitet och utvecklingsförmåga.

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd ansvarar för

  • kommunernas räddningstjänst och att fullgöra de uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor åligger kommunerna
  • tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Ledamöter och möten

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Umeå kommun väljer två ledamöter och två ersättare, Robertsfors och Vindelns kommun väljer en ledamot och en ersättare vardera. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Ledamöter i brand- och räddningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Umeå kommun)

Sammanträdesdatum

Sidan publicerades