En grusväg som går genom en björkskog.

Bölesholmarna

Bölesholmarna, en tyst oas mitt i staden, hittar du något uppströms från gamla bron över älven i centrala Umeå. Holmarna består av Gröna oxen och Grytan. Gröna oxen sköts som ett rekreationsområde med badplats, grillplatser och goda möjligheter till fiske. Grytan har lämnats relativt orört för att skapa en oas för fåglar och insekter i Umeås centrala delar.

Skogen på holmarna, som främst utgörs av värdefulla och artrika lövskogar, har en nyckelroll i bevarandet av hotade växter och djur. Området har ett rikt fågelliv och här trivs även fladdermöss och bävrar.

Bölesholmarna nås via Lundabron från Lundåkern och från två broar på Tegssidan.

Sidan publicerades