Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker. Oftast är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute.

Allemansrätten kan sammanfattas i att inte störa – inte förstöra!

Du får såga upp en isvak men du måste tydligt skylta och markera den för att undvika olyckor.

Umeå kommun sågar inte upp eller sköter isvakar på grund av riskerna det medför. Bland annat är isen på Nydalasjön känd för att vara osäker på grund av många kallkällor.

Du får vandra, springa, cykla, rida, åka skidor och på andra sätt vistas tillfälligt i naturen men det finns några saker som är bra att tänka på:

 • Skada inte gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
 • Gå inte över, eller vistas, på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
 • Hindra inte markägare i deras verksamhet.
 • Om du rider eller cyklar i terräng finns det risk för markskador. Rid eller cykla därför inte över mjuka och ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder om inte annat anges.
 • Cykling får normalt inte ske i anlagda motions- och skidspår. Löpning och promenader får inte ske i preparerade skidspår. Undantag finns: lokal skyltning gäller.
 • Du får passera genom hagar, på egen risk, om du ser till att inte släppa ut djuren och stänger grindar efter dig.

Det är tillåtet att tälta i naturen under något eller några dygn. Du får tälta på lämpliga platser, alltså inte på mark som används för jordbruk och inte för nära bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov. Att tälta i större grupper och med flera tält kräver alltid markägarens tillåtelse. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. I naturreservat och nationalparker gäller i allmänhet särskilda regler för tältning.

Det är inte tillåtet att skräpa ner utomhus. Glas, burkar, platspåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full soptunna utan bär med dig dem hem istället.

Det är vanligtvis tillåtet att göra upp eld i naturen men det finns några saker som är viktiga att tänka på:

 • Elda inte om det råder minsta fara för brand – vid torrt väder råder ofta eldningsförbud.
 • Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig.
 • Du får inte elda direkt på, eller alldeles intill, berghällar. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
 • Släck elden ordentligt när du har eldat.
 • Lämna inga spår efter elden i form av en eldstad eller liknande.

Du får gärna plocka blommor, bär, svamp, ris och grenar från marken. För att inte skada naturen får du inte plocka fridlysta växter. Du får inte heller plocka mossa eller lavar och naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Tänk också på att inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd, de kan skadas.

Du får gärna ha med din hund i naturen men mellan 1 mars och 20 augusti, då djurlivet är som känsligast, får de inte springa lösa. Även under övrig tid måste du ha din hund under uppsikt så att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även naturreservat, badplatser och liknande områden.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Visa samma hänsyn mot omgivningen som på land. Tänk på att du inte får förtöja eller gå iland vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för fågellivet.

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Du behöver ta reda på vilka regler som gäller – till exempel var du får fiska och om du behöver fiskekort. Du får vara ute i naturen även om det pågår jakt men du ska vara medveten om det och visa nödvändig hänsyn till jägarna.

Allemansrätten gäller inte för något motorfordon. Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, motorcykel, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Allemansrätten på 4,5 minuter

Här kan du se en kort film som förklarar allemansrätten. Filmen är gjord av Naturvårdsverket.

Sidan publicerades