en man sitter på knä i vattnet med en havsöring hållandes i händerna

Fiske

I Umeå kommun finns ett stort utbud av fiskemöjligheter, oavsett om du som nybörjare ska sätta din första mask på en krok eller om du som rutinerad fiskare söker nya utmaningar. Umeås fiske har någonting för alla.

Du hittar Umeås fiskevatten på ifiske.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav på fiskekort

För att fiska behöver du lösa fiskekort för de allra flesta områden, förutom vissa avsnitt av älven och i kustområdena, samt följa de regler som gäller för fisket. Mer information och guide till regler för fritidsfiske hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida havochvatten.se.

Havs-och vattenmyndighetens guide för fritidsfiske Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Umeå stadsfiskeområde, Nydalasjön och Sofiehemsdammen fiskar du med handredskap (spö) enligt gällande nationella sötvattensregler enligt fiskelagen (1993:787) samt de nationella föreskrifterna Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37) och HVMFS 2019:6. Nationella sötvattensregler gäller i Umeälven ut till sötvattensgränsen för Umeälv: av dels en linje i väst-östlig riktning 250 meter söder om Tuvans sydspets, dels Bergöbron.

Du är skyldig att genast återutsätta en fisk i vattnet, vare sig den är död eller levande om den

  • fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten
  • fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten
  • inte håller för arten eventuellt föreskrivet minimimått eller maximimått.

Mer information om regler och fiskekort finns på fiskeportalen ifiske.se.

Umeå kommuns fiskeportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå stadsfiskeområde

Umeå kommun har tre egna fiskevatten som alla ligger nära centrala Umeå.

I Umeälven, vid strandpromenaden i centrala stan har du möjlighet att fiska. Här finns möjligheter att fånga abborre, gädda, id, brax, lake, sik och havsöring. Under sommaren passerar även lax som är på väg till Vindelälven. Det finns delar av Umeälven där fisket är gratis. Endast handredskap är tillåtet. Umeälvens stadsfiskeområdets övre gräns är cykelbron till Teg och den nedre gränsen går 250 meter söder om Tuvans sydspets samt vid Bergöbron.

För att fiska behöver du lösa fiskekortet Dagkort Umeå Stadsfiskeområde - Del av Umeälven och följa de regler som gäller för fisket. Fiskekortet är gratis.

Regler och fiskekort för Umeälvens stadsfiskeområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ifiske.se)

Fisket inom Umeå stadsfiskeområde (del av Umeälven) upplåts och förvaltas genom ett samarbete mellan Västertegs, Östertegs och Öns samfällighetsförening, Degernäs samfällighetsförening samt Umeå kommun.

Nydalasjön ligger cirka 6 kilometer från centrala stan. Längs sjön finns flera grillplatser och toaletter. Naturligt finns det abborre, gädda och mört i sjön. Tidigare planterades det även in regnbåge och ibland öring vilket innebär att det finns möjlighet till napp även av dessa fiskar.

För att fiska behöver du lösa fiskekortet Dagkort Nydalasjön och följa de regler som gäller för fisket. Fiskekortet är gratis.

Regler och fiskekort för Nydalasjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ifiske.se)

Fisket i Nydalasjön förvaltas av Umeå kommuns fritidsförvaltning.

Sofiehemsdammen ligger mellan Sofiehem och Gimonäs. I Sofiehemsdammen finns karp, abborre och gädda. Fisket i Sofiehemsdammen förvaltas av Umeå karpfiskeförening.

För att fiska behöver du lösa ett av fiskekorten Dagkort Sofiehemsdammen Karpfiske eller Dagkort Sofiehemsdammen övrigt fiske och följa reglerna som gäller för fisket.

Regler och fiskekort för Sofiehemsdammen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ifiske.se)

Fisket i Sofiehemsdammen arrenderas och förvaltas av Umeå Karpfiskeförening.

Fiske som utmanar

För dig som är sportfiskare är Umeå en mycket bra utgångspunkt. Här kan du, på ett relativt begränsat geografiskt område, hitta utmaningar i både älv, å, sjö och hav.

I de mindre åarna, som Hörnån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sävarån Länk till annan webbplats., kan du hitta både havsöring och lake som blir mycket stora. De stora sjöarna är vanligtvis givmilda med abborrfångsten såväl på sommaren som under vintern.

I kustområdena, speciellt i fjärdarna, hittar du ett av Sveriges bästa fiske efter storvuxna gäddor. Kusten erbjuder även ett attraktivt pimpelfiske under våren på både sik och abborre och har du tur kan du även hitta kustharren.

Sidan publicerades www.umea.se/fiske