Å som rinner genom ett skogslandskap.

Sävarådalen

Sävarån är klassat som riksintresse för sin särpräglade natur – ett paradis för den frilufts- och fiskeintresserade. Sävarådalen som omsluter Sävarån är en levande bygd med många intressanta sevärdheter och utflyktsmål som är lättillgängliga tack vare strövvänliga vandringsleder. Vid Pålböle, en kort sträcka uppströms Sävar, börjar en fin vandringsled som fortsätter upp längs sidan av ån. Här finns det flera fina fiskesträckor och det är välordnat för det rörliga friluftslivet med eldhus och vindskydd.

I de övre delarna av Sävarån finns en mängd forsar. Flera av forsarna är långa och den längsta, Långforsen, är hela 1,5 kilometer lång. Krokbäcksfallet är en annan sevärd och mäktig fors.

Sävaråns dalgång har ett rikt djurliv med bland annat ett av Sveriges allra tätaste bäverbestånd. Bisam är en annan intressant djurart som etablerat sig i Sävaråns dalgång och sidovatten. I vattensystemet finns även utter och flodpärl­mussla.

Sävaråns nedre del har en unik natur med mycket speciella miljöer som sankängar och lövsumpskogar. Området har få motsvarigheter i landet. Det är en djungelliknande miljö, med många växter och fågelarter som är unika för just denna naturtyp. Området är en viktig rast- och näringsplats för änder och vadare.

Sävaråns nedre del, från E4 ned till mynningen vid Skeppsvik, är en mycket fin kanotled.

Sävaråns många, och ofta långa, forsar gör den till ett varierat strömfiskevatten. I Sävaråns övre del, från E4 upp ovan Botsmark, fångas bland annat öring och harr. Även lax och havsvandrande öring finns. Sävaråns nedre del, från E4 till havet, är mer lugnflytande och här kan man fånga främst gädda, abborre och lake. Det finns även fina fiskemöjligheter i flera sidovatten. De många tillrinnande bäckarna är idealiska för smygfiske efter bland annat öring.

Botsmarksblocket

Vid Sävarån ligger Sveriges största flyttblock som även kan vara det största i världen. Blocket är 15 meter högt, 30 meter brett och väger 25 000 ton. Under blocket, en avhuggen bergstopp, som flyttats hit av inlandsisen, finns låga grott­gångar. Blocket som är skyddat som naturminne ligger väl synligt vid en skogsbilväg ett par kilometer norr om Botsmark. Åk förbi skjutbanan mot Lill-Sävarträsk. Blocket ligger ungefär 40 meter från vägen. Parkeringsmöjligheter, toalett och grillstuga finns.

Hitta till Botmarksblocket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Google maps)

Sidan publicerades