Vanliga frågor

Var ligger Sparken?

Skateparken ligger centralt i Umeå mellan Strandvägen och Strandpromenaden, under Tegsbron.

Hur stor är skateparken?

Själva anläggningen är cirka 20 meter bred och drygt 120 meter lång.

Måste jag söka tillstånd för att anordna tävling i Sparken?

Ja, du måste söka tillstånd om tävlingen kommer att hindra allmänhetens nyttjande av parken, det vill säga om tävlingarna är sådana att ingen annan kan använda parken då tävlingen pågår.

Om du behöver tillgång till el för ditt evenemang måste du alltid söka tillstånd. Tillstånd söks via polisen, mer information finns på www.umea.se/hyramark.

Vilka skötselrutiner har ni?

När det gäller själva åkytorna gör vi en tillsyn och enklare säkerhetskontroll varje vecka och planerar att göra en rejälare säkerhetsbesiktning varje år. Rails, räcken med mera behöver målas en gång per år. Vi städar också parken ofta. Sommartid töms och plockas skräp 2-3 gånger per dag, även under helger.

Vilka får använda Sparken?

Sparken har byggts av och driftas av Umeå kommun, Gator och parker. Sedan vi byggde och invigde skateparken Sparken har vi på olika sätt försökt verka för att åkningen där ska fungera så smidigt som möjligt för olika intressegrupper.

Sparkcyklarnas närvaro i parken har diskuterats. Vi har bland annat samrått med skateboard­åkarna för att ta del av deras synpunkter och vi har kontaktat andra kommunala skateparker för att se hur de hanterat olika grupper av åkare.

När det är många kickbikar i parken är möjligheterna att åka skateboard begränsade framför allt på grund av att man nyttjar parkens ytor på olika sätt (kickbikarna åker mer kors och tvärs helt enkelt) men också på grund av att många kickbikare är yngre och inte har samma uppsikt över andra åkare.

Sparken är en kommunal anläggning och ska förstås kunna nyttjas av så många som möjligt, men det är också viktigt att den kan nyttjas fullt ut för skateboard, åtminstone vissa tider. De tider kickbikare får åka i parken råder vi övriga åkare att ta särskild hänsyn till kickarna, det vill säga reglerna är också för deras skull.

De regler som gäller nu är att endast skateboard, BMX, inlines och kickbikes får använda anläggningen. Kickbikes får åka alla dagar, klockan 08.00–13.00. Övriga tider är kickebikeåkning tillåtet i den delen av Sparken som ligger precis under bron, som är lite avskild från resten av ytan.

Vid ett öppet dialogmöte med alla intressenter gjordes en utvärdering. Överens­kommelsen blev att ovanstående tider gäller i Sparken.

Vem bestämde hur Sparken skulle se ut?

2010 invigdes Sparken, en av Sveriges största skateparker som är en given mötesplats för Umeås skatare men som också samlar många nyfikna besökare. Umeås unga var delaktiga genom hela projektet, från beslutet om vad som skulle byggas – en skatepark – till dess att den var byggd.

Sidan publicerades