Kvarnlunden – Umeås nya gröna lunga

Umeås nya park vid Lundåkern och Lundabron, Kvarnlunden, har tagit form och det mesta har kommit på plats.

– En park blir aldrig färdig, med naturens och Umeåbornas hjälp fortsätter parken hela tiden att utvecklas, säger Axel Lindgren, landskapsarkitekt, Umeå kommun.

I Kvarnlunden finns bland annat grillplatser med inspiration från den flottning som genom åren bedrivits på Umeälven. Det finns också ett utegym, som kom till efter ett medborgarförslag, och en stor aktivitetsyta, fri att använda hur man vill. I dialog med konstnärer och elever från Böleängsskolan har Rörelsestigen vuxit fram. Stigen invigdes under hösten 2022 och ska inspirera till lek och rörelse.

– Kvarnlunden är en park för alla, året om, konstaterar Axel Lindgren.

Medborgarförslag

Här redovisar vi de förslag som kom in från Umeåborna kring utformningen av Kvarnlunden. Förslagen har drivits in från skyltar vid Kvarnlunden, samt via denna webbsida. Antal omnämnanden står inom parentes.

Utegym (16)

Grillar och sittplatser (8)

Cykel – bättre vägar och service (7)

Bil – parkering och ställplats (7)

Sport – boule, yoga etcetera (5)

Service – servering etcetera (inte en fråga för Gator och parker) (5)

Natur – ta vara på lövskog (4)

Bryggor och bad (4)

Växter och blomning (3)

Övrigt – konst, trädäck, kallbadhus (3)

Lek – utveckla leken i området (2)

Hundrastgård (inte en fråga för Gator och parker) (2)

Frågor och svar om Kvarnlunden

Den nya parken är ett komplement till de centrala parkernas funktioner. Vi förlänger därmed parkstråket längs med strandpromenaden till Lundabron och gör platsen till ett attraktivt besöksmål för alla Umeåbor. Lundabron har gjort området populärt och platsen behöver rustas upp. Lundåkern är en perfekt plats för en park med sina unika lövskogskvaliteter i älvsnära läge. 

Umeå kommun genom Gator och parker.

Tekniska nämnden beslutade om investeringsprogrammet i mars 2021.

Området som helhet färdigställs 2023.

Axel Lindgren, landskapsarkitekt på Umeå kommun, har tagit fram parken i nära samarbete med Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, samt övrig park­kompetens på Gator och parker, Umeå kommun.

Det finns tre grillplatser med vedförvaring.

Båtplatserna och bryggorna är kvar. Båtrampen är också kvar med möjlighet att vända och backa ner båttrailers vid rampen.

För bilar med trailer finns det en 65 meter lång 30-minutersparkering alldeles vid båtrampen. Syftet med den är att underlätta iläggning och minska eventuell kö vid båtrampen.

Under 2023 finns en tillfällig parkering för bilar med trailer på Kvarnvägen, cirka 250 meter väster om rampen. Den används fram till dess den ordinarie parkeringen, där Kvarnvägen svänger ner mot Lundabron, är tillgänglig. Denna parkering är framför allt till för de som vill ta dagsturer med sin båt.

Det finns fyra till fem 30-minutersparkeringar och en parkeringsplats för rörelsehindrade i slutet av Kvarnvägen, närmast båtbryggorna. Dessa är tänkta att användas av de som redan har båt vid båtybryggan och har behov av att lasta i och ur. Utöver dessa finns det två parkeringar och två parkeringar för rörelsehindrade vid Lundabron.

När Kvarnvägen är färdigbyggd tillkommer ett antal parkeringar där Kvarnvägen svänger ner mot Lundabron.

I möte med Ytterhiske bysamfund och fritidsförvaltningen beslutades att förtöjning är en fråga för intresserade föreningar, klubbar och samfund att driva och anlägga.

Vi prioriterar inte husbilar och husvagnar i anslutning till våra centrala parker. Vi rekommenderar i stället att husbils- och husvagnsentusiaster letar upp lämpliga ställplatser, vilket går att ta reda på via exempelvis Upab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/kvarnlunden