Öbackaparken

En viktig del av älvsparkerna

Öbackaparken är en viktig del av de gröna parkerna som löper längs med älven. De öppna gräsytorna med utsikt över älven är populära vistelseytor. Parken används flitigt av både gående och cyklister året runt. Den offentliga konsten är en stor del av upplevelsen när man rör sig i denna avlånga park.

 

I parken finns:

  • Stora öppna gräsytor för picknik, lek och spel.
  • Stora och små skulpturer.
  • En lekplats med lektorn och pulkabacke från och med sommaren 2024.
  • Promenadväg vid älven med sittplatser och träddungar.
  • Utegym vid älven från och med sommaren 2024.
  • Grillplatser vid älven.
  • Småbåtshamn.

 

Hitta hit

Sidan publicerades