Broparken

Broparken är en park med plats för många olika aktiviteter. Utformningen är resultatet av ett samarbete mellan Umeå kommun och unga i Umeå.

I Broparken finns:

  • plats för tillfällig handel
  • stadsodling
  • stora gräsytor i söderläge
  • planteringar, buskar, perenner och vårlök
  • varierat trädbestånd med bland annat en av Umeås största ekar
  • mindre lekplats
  • parkourpark
  • sittgradänger
  • enklare scen för framträdanden
  • älvsutsikt

Parkens läge

I Broparken har du som besökare kontakt med älven och strandpromenaden. Parkens sydostliga sluttning ger en god översikt över älven och omgivningarna. Broparken ligger i direkt anslutning till Strandpromenaden som sin tur leder vidare längs älven och dess övriga parker och naturområden.

En plats för möten och aktivitet

Broparken har terrasserande gräsytor som erbjuder sittplatser i olika nivåer ner mot älven. Framför terrasserna finns en plan yta som används som scen vid mindre evenemang och aktiviteter. I öster, nära skateparken, finns en träningsanläggning för parkour. Broparkens övre delar består av lek, planteringar och stadsodling. Ytan närmast Storgatan erbjuder plats för småskalig handel och försäljning.

Lekutrustning

I parken finns en kompisgunga, hoppkubb, två mindre trampoliner och en karusell.

Träd och växter

I parken finns några stora äldre träd, bland annat en ek och en poppel. Här finns också en variation av träd med något för varje årstid; bergskörsbär som ger rosa vårblomning, rundoxel och katsura med fina höstfärger och coloradogranar för vintergrönska. Träden är placerade med hänsyn till älvsutsikten.

Planteringarna är uppbyggda av större fält med perenner och buskar med tydlig karaktär som kontrasterar mot varandra i höjd och karaktär. Se växtlista för Broparken under Mer information.

Mer vinter

Broparken ska kunna användas oavsett årstid. Under vintermånaderna iordningställs ytor för att åka till exempel snowboard och pulka.

Historisk beskrivning av Broparken

Broparken ligger i Umeås äldsta bevarade stadsdelar. Platsen blev det första område att avsättas som parkmark i stadsplanen från år 1864. Det var Umeås dåvarande länsträdgårdsmästare som lät rita Broparken. Parken färdigställdes dock först år 1896, därav kom Döbelns park att bli Umeås första park ungefär 30 år tidigare.

Innan Broparken anlades har ytan använts till tjärhov som var en utlastnings­plats för tjära som var stadens exportvara. Under det senaste världskriget användes parken för potatisodling och en luftvärnsrobot var placerad i parken. Broparken har även nyttjats som lekplats och skolgård för folkskoleseminariet.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/broparken