Bild av Ångbåtsbryggan på Norrbyskär

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp i Västerbottens skärgård, cirka fyra mil söder om Umeå. På sommaren lever ön upp och befolkas då av både öbor och turister. Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade med en av Europas största sågverksindustrier och i landskapet finns fortfarande spår från denna tid i form av pråmvrak och andra kulturspår.

Att besöka Norrbyskär

Ångmaskinshuset har blivit museum, skolan har blivit lägergård och på den yttersta delen av ön bedriver KFUM både lägerskola, kursgård och sommarläger. En viktig plats på ön är färjeläget där många samlas när färjan från Norrbyn lägger till. Där finns både information om ön och en kiosk med de viktigaste förnödenheterna.

Illustration över Norrbyskär, Umeå kommun Förstora bilden

Illustration: Eva Jonsson

Norrbyskär historia

Ögruppen Norrbyskär bildades av inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. Isräfflor och öarnas långsträckta utformning vittnar om hur de en gång skapats och den kraftiga landhöjningen är än i dag ett resultat av att isens tyngd en gång tryckte ner landmassorna.

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades cirka 95 000 kubikmeter virke per år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten successivt och år 1952 lades sågverket ned.

Skötsel och sanering av Norrbyskär

Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskydds­medel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket. Saneringen började hösten 2022 och väntas pågå under två år och ska genomföras vintertid när det är få besökare på ön. Saneringen har under vintern 2023–2024 stött på en del problem på grund isläget vilket kommer förlänga tiden för saneringen i några veckor längre än beräknat.

För insatser på Norrbyskär har en arbetsgrupp på kommunen tillsatts för att se över insatser för att bland annat öka trivseln för besökande och verksamma på ön till när saneringen är avslutad.

English subtitles

Ångbåtskajen och Kalmaren

Umeå kommun har bestämt att Ångbåtskajen på Norrbyskär ska rivas under våren 2024. Kajen är skadad av vind och vatten, och det finns en risk för både människors säkerhet och miljön om den inte tas bort Vi håller på att utreda om det är möjligt att återuppbygga den i någon form. Beslut kommer att tas framöver.

Kommunen har haft diskussioner med samfälligheten och verksamhetsägare på ön om beslutet. När kajen är riven planerar kommunen att göra båtplatserna vid Kalmaren bättre, med ny kaj, en bastu och grillplatser. Dessa förbättringar planeras att genomföras 2025 och är tänkta att göra det lättare och trevligare att besöka ön.

Kommunen vill även fortsättningsvis jobba tillsammans med samfälligheten och verksamheterna på ön samt båt­klubbarna för att se till att ön fortsätter att vara en trevlig plats att besöka även i framtiden då saneringen är slutförd. Vi välkomnar tankar och förslag på hur detta kan göras.

Sidan publicerades www.umea.se/norrbyskar