Stäng

Utbildning

Utbildningsförvaltningen har en gemensam strävan: alla barn och unga ska ha rätt att nå skolframgång. Förvaltningen ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor, integration och vuxenutbildning.

Organisation

  • Förskolor och grundskolor är samordnade i fem områden utifrån ålder och verksamhet. Rektorer ansvarar för och leder varje enhet. Områdeschefer har det övergripande ansvaret för respektive område.
  • Gymnasieskolan ansvarar för all kommunal gymnasieutbildning i kommunen, vid Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet och Midgårdsskolan.

I menyn hittar du mer information om för- och grundskolans och gymnasieskolans olika enheter och skolor, samt övriga verksamheter.

Utbildningskontoret

På utbildningskontoret arbetar cirka 50 medarbetare med uppdrag utifrån prioriterade områden. De olika funktionerna ger stöd och service till verksamheterna, men ansvarar också för övergripande frågor inom skolområdet, till exempel

  • strategisk planering
  • skolutveckling och kvalitet
  • kommunikation, information
  • ekonomi- och personalfrågor.

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, har övergripande ansvar för förvaltningen och är nämndsansvarig för för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sidan publicerades