För- och grundskola

Organisation och ledning

Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och grundsärskola är samordnade inom fem områden utifrån verksamhet och ålder. Rektorer ansvarar och leder varje enhet.

Förskolor och grundskolor F–6 är indelade i två verksamhetsområden, Nordöst och Sydväst. Grundskola årskurs 7–9 är ett verksamhetsområde. Grundsärskola finns i alla områden och ingår naturligt i verksamhetsområdena för skolan. Fem områrdeschefer har övergripande ansvar. Mer information om kontaktuppgifter, se menyn.

Karta över fem verksamhetsområden för förskola, grundskola inklusive grundsärskola.

Klicka på bilden för större storlek.

Sidan publicerades