Ledningsorganisation Elevhälsa

Två verksamheter

I Umeå kommun är Elevhälsan organiserad i två verksamheter:

  • För- och grundskola och anpassad grundskola
  • Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Ledning inom Elevhälsa för- och grundskola, anpassad grundskola

Erika Holmberg
elevhälsochef/verksamhetschef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Helen Aggevall Bergström
enhetschef
090-16 51 05
070-367 50 79
helen.aggevall@umea.se

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig (MLA)
090-16 12 86
070-308 99 95
johanna.westerlund@umea.se

Johan Långström
psykologisk ledningsansvarig (PLA)
090-16 56 35
johan.langstrom@umea.se

Marie Aspfors
enhetschef
090-16 51 06
070-611 70 88
marie.aspfors@umea.se

Mathias Lindberg
tillförordnad enhetschef
090-16 51 05
070-682 50 84
mattias.lindberg@umea.se

Postadress
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Ledning inom Elevhälsa gymnasieskola, anpassad gymnasieskola

Lina Lindström
elevhälsochef/verksamhetschef
070-654 01 59 Länk till annan webbplats.
lina.lindstrom@umea.se

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig (MLA)
090-16 12 86
070-308 99 95
johanna.westerlund@umea.se

Johan Långström
psykologisk ledningsansvarig (PLA)
090-16 56 35
johan.langstrom@umea.se

Sidan publicerades