Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, integration och nationella minoriteter i Umeå kommun.

Verksamheten bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Verksamheten möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Är även en självklar samarbets­part för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensför­sörjning.

Mer information

Kontakt

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)
viva@umea.se

Besöksadress

Sveagatan 8

Receptionens öppettider

Vardagar, klockan 08.00–16.00
Lunchstängt, klockan 11.30–13.00

Postadress

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
901 84 Umeå

Ansvarig kontaktperson

Helén Andersson
verksamhetschef
090-16 10 65
helen.andersson@umea.se

Sidan publicerades