Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret leder kommunens verksamheter och är ett stöd till verksamheter och politiker.

Organisation

Stadsledningskontoret har avdelningarna Administration och innovation, Ekonomi, Kommunikation, Mark och exploatering, Näringsliv samt HR. Umeåregionens brandförsvar och Överförmyndarenheten hör också hit.

Sidan publicerades