Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har samordnande och övergripande ansvar för kommunikations­verksamheten i kommunen och omfattar kommunikatörer som främst arbetar strategiskt på övergripande nivå.

Förvaltningarna har själva kommunikatörer som stöd i sitt eget kommunikationsarbete. Det finns också kommunikatörer knutna till gymnasieskolor, en del andra verksamheter och kommunala bolag.

Receptionen i stadshuset hör också till kommunikationsavdelningen.

Kommunikationsverksamhet

Kommunikationsverksamheten indelas i

  • intern kommunikation riktad till kommunens anställda och förtroendevalda
  • kommunikation riktad till kommuninvånare.

Kommunikationen sker via olika kanaler som anpassas till respektive målgrupp. Vi har övergripande ansvar för kommunens webbplats som är kommunens viktigaste externa kanal. För att nå ut via massmedier har vi också övergripande ansvar för pressmeddelanden, press­konferenser och övriga presskontakter.

Andra informationskanaler är till exempel sociala medier, intranät och webb-tv från kommunfullmäktiges samman­träden. De olika förvaltningarna ansvarar för sin egen kommunikation.

Mål

Alla kommunanställda ska få den information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känna sig delaktiga i beslut och processer.

Kommunens invånare ska få den information de behöver för att

  • kunna delta i den demokratiska processen
  • känna till den service som kommunen erbjuder
  • känna till utvecklingen av Umeå.

Grunden för arbetet

Utgångspunkt för vårt arbete är Umeå kommuns övergripande mål. Ledorden för kommunikationsarbetet är objektivitet och tydlighet. Vår uppgift är att göra information begriplig och lättillgänglig för alla målgrupper.

Sidan publicerades www.umea.se/kommunikation