Samhällsskydd och beredskap

Inom avdelningen sker kommunens arbete med säkerhet, räddningstjänst och olycksförebyggande frågor. Det handlar om allt från civil beredskap och välfärdsbrott till räddningsinsatser och brandskyddskontroller.

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten leder och samordnar arbetet för hela kommunkoncernen. Enheten leds politiskt av kommunstyrelsen.

Arbetet bedrivs inom flera områden:

  • Säkerhetsskydd och signalskydd
  • Civil beredskap, ett område som innefattar krisberedskap och civilt försvar
  • Försäkringar, skadeförebyggande arbete
  • Säkerhet, bevakning och personlarm
  • Organiserad brottslighet och välfärdsbrott

Umeåregionens brandförsvar

Umeåregionens brandförsvar omfattar Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner och verksamheten bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.

Det finns 10 brandstationer och på Umeå brandstation jobbar heltidsanställda brandmän. Övriga nio är deltidsstationer som bemannas av deltidsbrandmän. De stationerna finns i Holmsund, Hörnefors, Tavelsjö, Sävar, Botsmark, Robertsfors, Ånäset, Vindeln och Åmsele.

På stationen i Umeå finns även administration, drift och sakkunniga inom olika områden. Vi arbetar med att förebygga bränder och olyckor samt genomför räddningsinsatser och olycksutvärderingar.

Umeåregionens brandförsvar ingår i Räddningssamverkan Nord, ett räddningsledningssystem som innefattar 19 kommuner i Norr- och Västerbotten med gemensam ledningscentral i Luleå.

Verksamheten leds politiskt av Umeåregionens brand-och räddningsnämnd.

Sidan publicerades