Personal vid utbildningskontoret

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Sportlov vecka 10

4–8 mars, stängt halvdag

Påsk och påsklov vecka 14

28 mars, skärstorsdag, stängt halvdag
29 mars, långfredag, röd dag stängt

1 april, annandag påsk, röd dag stängt
2–5 april, stängt halvdag

Valborg

1 maj, röd dag stängt
30 april, stängt halvdag

Kristihimmels färd

9 maj, röd dag stängt
10 maj, stängt heldag

Nationaldagen

6 juni, röd dag stängt

7 juni, stängt heldag

Midsommarafton

21 juni, röd dag stängt

Semesterperiod vecka 27–31

Vecka 27–31, stängt halvdag

Höstlov vecka 44

28 oktober–1 november, stängt halvdag

Jul och nyår

23 december, stängt halvdag
24 december, julafton, stängt heldag
25 december, röd dag stängt
26 december, röd dag stängt
27 december, stängt halvdag
30 december, stängt heldag
31 december, nyårsafton, stängt heldag
1 januari, nyårsdagen, röd dag stängt

2–3 januari, stängt halvdag

Trettondagen

6 januari, röd dag stängt


Ann-Christine Gradin
090-16 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
090-16 47 01
christopher.granberg@umea.se

Daniel Nordgren
biträdande utbildningsdirektör förskola
090-16 18 02
daniel.nordgren@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör gymnasieskola/arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin
områdeschef gymnasiet
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Helén Andersson
verksamhetschef arbetsmarknad
070-666 45 42
helen.andersson@umea.se

Åza Hortell
områdeschef gymnasiet och vuxenutbildning
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Christina (Kicki) Jonsson
områdeschef förskolor sydväst
070-341 68 12
kicki.jonsson@umea.se

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
områdeschef förskolor Nordöst
070-375 10 82
katarina.vilhelmsson@umea.se

Magnus Josefsson
områdeschef grundskolor F–6 Nordöst
070-622 21 15
magnus.josefsson@umea.se

Erik Nordahl
områdeschef grundskolor F–6 Sydväst
090-16 52 84
erik.nordahl@umea.se

Karin Thysell
områdeschef grundskolor 7–9
070-624 41 05
karin.thysell@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Åsa Bergström
personalchef
090-16 11 76
asa.bergstrom.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Stina Andersson
administrativ chef gymnasiet och vuxenutbildningen
090-16 24 72
stina.andersson@umea.se

Eva-Lotta Markström
administrativ chef förskola
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

Agneta Sjöstedt
administrativ chef grundskola
090-16 46 91
agneta.sjostedt@umea.se

Annelie Holmlund
nämndssekreterare
090-16 56 69
annelie.holmlund@umea.se

Katarina Bång
administration, fakturahantering
090-16 12 20
katarina.bang@umea.se

Linda Fridlund (föräldraledig)

Linda Hellquist
nämndshandläggare
090-16 26 60
linda.hellquist@umea.se

Maria Sandberg
registrator
090-16 12 79
maria.sandberg.3@umea.se

Paula Lindh
lokalplanering och inventarier
070-333 70 47
paula.lindh@umea.se

Therese Forsberg
lokalplanering och inventarier
090-16 17 24
therese.forsberg@umea.se

Therese Swärd
ledningskoordinator gymnasie-, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration
090-16 11 16
therese.svard@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Annika Hedman
ekonom
090-16 59 64
annika.hedman@umea.se

Helen Helmersson
ekonom
090-16 11 74
helen.helmersson@umea.se

Jennie Johansson
ekonom
090-16 11 12
jennie.johansson@umea.se

Johan Anundsson
ekonom
090-16 56 75
johan.anundsson@umea.se

Markus Johansson
ekonom
090-16 17 06
markus.johansson.3@umea.se

Marcus Nordin
controller
070-553 01 96
marcus.nordin@umea.se

Mathias Pettersson
ekonom
070-322 95 83
mathias.pettersson@umea.se

Peter Säbom
controller
090-16 40 25
peter.sabom@umea.se

Sandra Renberg (föräldraledig fr o m 1 augusti)
ekonom
090-16 12 94
sandra.renberg@umea.se

Sara Björk
ekonom
090-16 10 32
sara.bjork.2@umea.se

Theresia Backlund
ekonom
090-16 17 93
theresia.backlund@umea.se

Maud Karlström
samordnare, tillsyn och tillståndsprövning
073-077 26 38
maud.karlstrom@umea.se

Emma Steen
utbildningsjurist
090-16 12 17
emma.steen@umea.se

Sabine Norling
utredare GDPR
090-16 12 74
sabine.norling@umea.se

Lisa Laestander Flod
utvecklingsledare anpassad skola och utbildning
090-16 12 81
lisa.laestander.flod@umea.se

Andreas Moberg
kommunikatör gymnasieskola/arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
090-16 12 34
andreas.moberg@umea.se

Gabrielle Hultdin
kommunikatör för- och grundskola
090-16 12 50
gabrielle.hultdin@umea.se

Olivia Lindmark (föräldraledig)
kommuniktör för- och grundskola

Nicklas Wallmark
tf enhetschef Kompetenscentrum för digitalt lärande
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Anna Cederblad
utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet
090-16 30 95
anna.cederblad@umea.se

Erik Bergvall
verksamhetsutvecklare
090-16 12 39
erik.bergvall@umea.se

Heléne Isaksson
systemadministratör Procapita
090-16 40 16
helene.isaksson@umea.se

Jörgen Markström
utvecklingsledare IT
090-16 12 77
jorgen.markstrom@umea.se

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
090-16 17 17
katarina.sjostrom.2@umea.se

Lars Arvidsson
utvecklingsledare Procapita, Skola24
090-16 24 18
lars.arvidsson@umea.se

Theresa Eriksson
utvecklingsledare Procapita, Skola24
090-16 12 69
theresa.eriksson@umea.se

Pär Sundström
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 12 31
par.sundstrom@umea.se

Therese Vallin
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 10 33
therese.vallin@umea.se

Viktoria Ersson
utvecklingsledare Procapita, statistik
090-16 12 82
viktoria.ersson@umea.se

Anna Persson
skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad
070-575 02 40
anna.persson.3@umea.se

Carola Nilsson
förskolestrateg
070-611 30 04
carola.nilsson@umea.se

Cathrin Backman Löfgren
skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad
070-779 56 88
cathrin.backmanlofgren@umea.se

Fredrik Strandgren
enhetschef analys- och kvalitet, digitalisering och innovation
090-16 26 20
fredrik.strandgren@umea.se

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
090-16 17 58
fredrik.ledin@umea.se

Lina Gullbrand
grundskolestrateg
070-850 73 99
lina.gullbrand@umea.se

Marie Folkesson Karling
utbildningsstrateg
070-560 80 52
marie.karling@umea.se

Monika "Musse" Andersson
utvecklingsledare och enhetschef, Idéan
070-511 20 59
monika.andersson@umea.se

Peter Östgård
skolstrateg säkerhet
090-16 12 48
peter.ostgard@umea.se

Pian Rosell
förskolestrateg
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Sofia Andersson
utvecklingsledare
090-16 12 87
sofia.andersson@umea.se

Sten Persson
samordnare, utbildning – näringsliv
076-147 80 87
sten.persson@umea.se

Erika Åberg
enhetschef, Naturskola
090-16 50 95
erika.aberg@umea.se

Nina Robinson
verksamhetschef personalpool utbildning
090-16 30 03
nina.robinson@umea.se

Rochelle Waghorn
chef kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 26 31
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades