Nämndkansliet

Nämndkansliet är central registratur för kommunen och ansvarar för kommunens gemensamma mejlbrevlåda. Nämndkansliet samordnar ärendeberedning och är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott.

Sidan publicerades