Kommunkansli

Kommunkansliet är central registratur för kommunen och ansvarar för kommunens gemensamma mejlbrevlåda. Kommunkansliet samordnar ärendeberedning och är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott.

Sidan publicerades