Öbackaparken

Vi har samlar in synpunkter om Öbackaparken som underlag till en eventuell framtida utveckling av området. Medborgar­dialogen genomfördes i december 2019. De som bor i området och andra som rör sig på platsen deltog i dialogen.

Sammanställning av medborgardialogen , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

En viktig del av älvsparkerna

Öbackaparken är en viktig del av de gröna parkerna som löper längs med älven. De öppna gräsytorna med utsikt över älven är populära vistelseytor. Parken används flitigt av både gående och cyklister året runt. Den offentliga konsten är en stor del av upplevelsen när man rör sig i denna avlånga park.

Karta på Öbackaparken

Karta på Öbackaparken

Hitta hit

Sidan publicerades