gungor, klätterställning, gräsmatta

Körsbärsdalen

Vid Skeppargatan, Teg vid gång och cykelstråket som sträcker mot Bölesholmarna ligger, den mot Umeälven sluttande parken. Parken innehåller både lekutrutsning och aktivitetsytor.

Fruktträd och bärbuskar

Temat Körsbärsdalen bygger på en idé att skapa en park med många fruktbärande och blommande träd, buskar, perenner samt lökväxter. Bland annat finns här olika sorters körsbär, häggar, äpplen, prydnasapel, rosor och annat som kan bidra till en lång och blomstrande säsong.

Lekutrustning och aktivitetsytor

Lekutrustningen består dels av en större klätterställning för de äldre barnen, en kompisgunga och lekhus och sandlåda för de yngre barnen. Delar av lekytorna är belägda med gummiasfalt. Det finns också en beachvolleybollplan och en yta för skateboard eller kickbike med betongramper.

Sittplatser med utsikt

Nya sittplatser finns i anslutning till leken, men också närmast vattnet där man kan njuta av älvsutsikten både mot Bölesholmarna och mot Broparken, centrum.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/korsbarsdalen