Döbelns park

Döbelns park är Umeås äldsta park och i den finns ett monument av general von Döbeln från år 1867. Parken ligger mellan länsresidenset och stadskyrkan (Östra Kyrkogatan) begränsad i norr av Storgatan och i söder av Strandgatan och Umeälven.

Parken tidigare

Umeå stad fick sin första offentliga promenadplats år 1865. Den tillkom när landshövding Victor Almqvist år 1865 upplät en del av residenstomten, den del som låg mellan residenset och kyrkan, till allmän promenadplats. Parken kallades till att börja med för Stadsträdgården men när monumentet över general von Döbeln restes år 1867 fick den namnet Döbelns park.

Iordningställandet av parken startade år 1865 och stadens trädgårdsförening fick uppdraget. Man valde en utformning i engelsk stil med rabatter och slingrande grusgångar, pittoreska bersåer och utsiktsplatser. Vid den stora stadsbranden år 1888 förstördes större delen av parken och många buskar och träd skadades svårt.

Monumentet klarade sig och år 1897 startade ett omfattande restaurerings­arbete för att återställa parken. Tidigt förekom musikarrangemang i parken och år 1920 uppfördes en musikpaviljong mitt i parken. Den var åttkantig med koppartak och en gyllene lyra upptill.

Parken nu

Parken är Umeås äldsta park. De trädplanterade gräsytorna omges av slingrande grusgångar i engelsk stil, och här finns rabatter med utplanterings­växter och perenner. Parksoffor är placerade runt om i parken och det finns även en utescen, en byst av Wilhelm Peterson-Berger och ett monument av general von Döbeln.

Parken restaurerades år 1997. Målet var att så långt som möjligt återskapa parken karaktär som kulturpark. Den fick sju parkrum med olika karaktärs­uttryck som skall bidra till att parken blir mer intressant och mångfacetterad. Parkrummen är följande: Entrérummet, Brynzonen, Gaturummet, Lunden, Utsiktsplatsen, Woodland och Det öppna landskapet.

I parken finns följande träd och buskar: vårtbjörk, ornäsbjörk, asklönn, skogslönn, prydnadsapel, hägg, ullungsrönn, ek, lind, skogsalm, ginnalalönn, amerikansk hagtorn, bukettapel, skuggmorell, måbär, rhododendron, röd nejlikros, björk­blads­spirea, bondsyren, ligustersyren, häggmispel, berberis, fläder, syrenhortensia samt ett flertal olika perenner.

Parken i framtiden

Planen för Döbelns park i framtiden är att utveckla den till att återigen bli en park för musikarrangemang och förbättra kontakten med centrumkärnan.

Dina tankar och idéer är mycket viktiga för att utveckla parkerna. Genom den dialog som fördes under hösten 2021 framkom det flera förslag om vad medborgarna vill se i både Vänortsparken och Döbelns park. Du kan läsa samman­ställningen nedan:

Medborgardialog Vänortsparken och Döbelns park , 626.7 kB.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/dobelnspark