Umeås historia 1900–1999

1900 ges första numret av den frisinnade dagstidningen Västerbottens-Kuriren ut. Den tar sig friheten att kritisera herrarna i staden. Tidningens första år kommer att präglas av många spännande tryckfrihetsmål och tidningen beskylls för att vara en "bustidning".

1901 kommer Norrlands dragonregemente och 1909 Västerbottens regemente till Umeå. Staden passerar under seklets första årtionde 5 000 invånare.

1902 når järnvägens stambana fram till Umeå.

1907 står Umeås första teaterhus klart i närheten av Stora hotellet. Dessvärre brinner det ner bara fem år senare.

1909 öppnar Umeås första biograf.

1910 arrangerades världens första jojkkonsert på Mimerskolan. Jojk som tidigare var förbjudet är en av Europas äldsta vokala musikformer, och finns i dag i både traditionell och modern form.

1913 byggs Kulla vattenverk för att försörja staden med grundvatten från Vindelälvsåsen. Vattnet leds med självfall i trästocksledningar ner mot staden. Kulla vattenverk är numera kulturminnesmärkt.

1917 startas socialdemokratiska Västerbottens Folkblad. Tidningen tar upp kampen mot höga priser och låga löner samtidigt som den kämpar med sin egen ekonomi. En tydlig vänsterprofil under de första åren gör att Kuriren och Umebladet ger VF öknamnet Bolsjevikbladet.

1919 invigs ett friluftsmuseum på Gammliaområdet.

1920 anlägger staden en uthamn i Holmsund.

1929 startar Gösta Nyström ett möbelsnickeri på Böle. Han börjar göra bilkarosser i trä och företaget byter namn till Nyströms karosseri. På 1940-talet introducerar Nyström den första självbärande stålkarossen i världen och i slutet av 1950-talet inleds ett samarbete med Volvo. År 1964 köper Volvo hela fabriken och Volvo Lastvagnar Umeverken ska senare bli Umeås största privata arbetsgivare.

1934 invigs Umeå folkets hus, i korsningen Järnvägsallén–Östra kyrkogatan.

1936 får hovrätten för övre Norrland säte i Umeå.

1940-talet är det årtionde man inleder den långa processen att övertyga statsmakterna om att Umeå bör bli en högskolestad.

1943 invigs Västerbottens museum.

1948 börjar Vasabåtarna trafikera sträckan Umeå-Vasa. Resan tar sju timmar och ända in på 1960-talet går Finlandsbåtar som Pörtö och Korsholm ända in till Rådhuskajen i centrala Umeå.

1949 invigs Tegsbron över Umeälven.

1951 får Umeå möjlighet att bygga upp ett akademiskt storbibliotek genom att bli tilldelade ett exemplar av allt material som trycks i Sverige.

1952 var sista året de renskötande samerna hade sina renar på vinterbete på campusområdet vid Umeå universitet.

1954 Forslunda vattenverk tas i drift, alltjämt med grundvatten som råvara för Umeåbornas kranvatten. Den ursprungliga byggnaden byggs senare ut, på 1970- och 1990-talet, på grund av Umeås expansion.

1955 börjar Norrlands lantbruksförsöksanstalt Röbäcksdalen sin verksamhet.

1956 inleds akademisk undervisning i Umeå. Tandläkarutbildningen startar och med den börjar en utbyggnad av högskolan. Tre år senare startar medicinutbildning och 1962 inrättas socialhögskolan.

1957 blir Umeå lasarett regionsjukhus för övre Norrland.

1958 är Stornorrfors kraftverk färdigt efter flera års byggande.

1962 invigs Umeå flygplats.

1963 blir Umeå officiellt en universitetsstad.

1965 slås staden och landskommunen samman och Umeå får 47 250 invånare. Den 17 september samma år invigs Umeå universitet.

1966 passerar Umeå kommun 50 000 invånare.

1967 får Umeå en lärarhögskola.

1968 grundas Umeå jazzfestival. Redan första året spelar Dexter Gordon och sedan dess har världs­stjärnor som Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Count Basie, Sarah Vaughan och Miles Davis uppträtt.

1969 har universitetet fem fakulteter. Tegs kyrka invigs.

1970 passerar Umeå kommun 70 000 invånare.

1972 blir Umeås första avloppsreningsverk färdigt ute på Ön. Det är en av stans största miljövårds­anläggningar. Detta år startar också avfallsförbränning på Ålidhem och man börjar så småningom bygga fjärrvärmenät.

1974 genomförs den sista stora kommunsammanslagningen. Holmsund, Hörnefors, Sävar, Holmön och Umeå blir ett Umeå med 73 977 invånare. Norrlandsoperan öppnar.

1975 invigs Kyrkbron över älven efter decennier av stormig debatt. Utbyggnaden av Umeå flygplats påbörjas. Banan förlängs till 2 000 meter och blir 45 meter bred.

1977 slås universitetets fem fakulteter ihop med lärarhögskolan, socialhögskolan, vårdlärarutbildningen, husliga seminariet och förskollärarutbildningen till det nya Umeå universitet. Antalet studerande är 8 000.

1979 arrangeras Brännbollsyran för första gången.

1980 får socialdemokraterna för första gången makten i Umeå kommun efter 1979 års kommunalval. Timmerflottningen i Umeälven upphör helt och ersätts med transport på lastbil. Kommunen passerar 80 000 invånare.

1986 får Umeå ett nytt teaterhus genom att nya Folkets hus stod klart intill det årsgamla stads­biblioteket i kvarteret Idun, mitt i stan. Den första upplagan av Umeå filmfestival arrangeras. I en förödande brand förstörs stora delar av Backens kyrka. Arbetet med restaurering tar nästan fyra år.

1987 vinner Björklöven elitserien i ishockey. En stor ansiktslyftning av torg och gågator genomförs i Umeås centrum för hundratals miljoner kronor.

1989 är Obbolabron mellan Holmsund och Obbola färdig. Färjtrafiken kan avvecklas. Umeå kommun passerar 90 000 invånare.

1992 passerar Umeå Sundsvall i invånarantal och blir Norrlands mest folkrika kommun. Hardcorebandet Refused debuterar.

1995 når Umeå 100 000 invånare, varav 54 procent är inflyttade. Antalet studenter vid Umeå universitet uppgår nu till över 19 000.

1996 beslutar riksdagen om nedläggning av regementet NB 20 Lapplandsbrigaden i Umeå.

1997 utser en rikstidning för andra gången Umeå till Sveriges bästa kommun att arbeta och leva i. Gimonäs återvinningscentral tas i bruk och soptippen blir ett minne blott för avfall från privata hushåll. Umeå utses till årets popstad av Sveriges radio.

1998 köps och övertas mark och fastigheter tillhörande nedlagda Västerbottens regemente av Umeå kommun. Det gamla garnisonsområdet döps därefter till Regementet. På området etableras en företagspark med namnet Umestan företagspark.

1999 startar bygget av Botniabanan efter regeringsbeslut 1997. Hippologum, en av Sveriges största ridsport­anläggningar, invigs.

Sidan publicerades