Samisk kultur

Samer är ett av världens folk och urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur sedan lång tid tillbaka. Ubmeje ligger i det umesamiska området, som täcker en stor del av Västerbottens län och södra delen av Norrbottens län.