Ledamöter i funktionshinderrådet

Ordinarie ledamöter

Tomas Wennström (S), ordförande
Kommunstyrelsen

Robert Axebro (C)
Byggnadsnämnden

Ari Leinonen (S)
Fritidsnämnden

Maria Lindvall (L)
För- och grundskolenämnden

Jan Lundberg (S)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Helena Smith (S)
Kulturnämnden

Christina Bernhardsson (S)
Tekniska nämnden

Andreas Lundgren (S)
Individ- och familjenämnden

Ronny Kassman (S)
Äldrenämnden

Christin Broman
Funktionsrätt Umeå

Tim Johansson
Funktionsrätt Umeå

Anders Jonsson
Funktinsrätt Umeå

Lena Renlund
Funktionsrätt Umeå

Monica Östensson
Funktionsrätt Umeå

Lars-Ove Åhdén
Funktionsrätt Umeå

Ann-Charlotte Nilsson
Funktionsrätt Umeå

Jenny Näslund
Synskadades Riksförbund, SRF

Urban Clarin
Personskadeförbundet RTP

Ersättare

Wilma Hvirfvel (L)
Byggnadsnämnden

Joline Göttfert (M)
Byggnadsnämnden

Jimmy Liljefelt (S)
För- och grundskolenämnden

Madelene Nord (M)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Carinne Sjöberg (L)
Kulturnämnden

Stefan Nordström (M)
Tekniska nämnden

Hanna Lundin Jernberg (L)
Individ- och familjenämnden

Åke Gustafsson (C)
Äldrenämnden

Maria Holmgren
Funktionsrätt Umeå

Abbas Haghjo
Funktionsrätt Umeå

Jan-Olof Forsén
Funktionsrätt Umeå

Ewa Ögren
Funktionsrätt Umeå

Frida Gustafsson
Funktionsrätt Umeå

Adjungerade

Kenneth Andersson (S)
Region Västerbottens beredning för funktionshinder och samverkan

Elmer Eriksson (M)
Region Västerbottens beredning för funktionshinder och samverkan

Sidan publicerades