Umebrå, brotts- och drogförebyggande råd

Umebrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Rådet, som är ett icke-beslutande politiskt organ, består av representanter från kommunen, polisen och Region Västerbotten.

Umebrås uppdrag är att följa brottsutvecklingen, utbyta information och möjliggöra samverkan och utveckling över organisationsgränserna för att möta gemensamma samhällsutmaningar. Rådet ansvarar också för den samverkansöverenskommelse som finns mellan Umeå kommun och Polismyndigheten.

Den viktigaste utgångspunkten för Umebrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i vår växande stad.

Nyheter om kommunens brottsförebyggande arbete

Vill du veta vad som händer inom Umeå kommuns brottsförebyggande arbete? Prenumerera på våra nyheter här.

Du kan också läsa alla nyheter och mycket mer på Brottsförebyggande arbete i Umeå kommun.

Sidan publicerades www.umea.se/umebra