Bild på ett fordon som lägger ny asfalt

Varje sommar gör vi underhållsarbete på våra gator och gång- och cykelvägar.

Beläggningsarbete

Under sommaren gör kommunen en del beläggningsarbeten på gator och gång- och cykelvägar. Det är både lagning av skador i vägbana och förbättringsarbeten.

Säsongen startar med löpande drift och underhåll som innebär spricklagning samt inventering och åtgärder av mindre ytor och plogskador. Den nya beläggning på större asfaltytor genomförs till största del i juni.

Vi publicerar kartor med förteckningar över de gator, gång- och cykelvägar som berörs på den här webbsidan under våren.

Beläggningsarbeten gator 2021-2023 , 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beläggningsarbeten gång- och cykelvägar 2021-2023 , 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Titta på andra projekt i Projektkartan

Berätta om vägsprickor

Det enklaste sättet att berätta om platser med svåra vägskador är att göra en felanmälan. Via kommunens webbformulär www.umea.se/felanmalan eller Felanmälan-appen kan du göra felanmälan dygnet runt.

Sidan publicerades