Malmvägen

Malmvägen ska förlängas mot Tomtebo för att skapa en god anslutning till det nya området med bland annat den nya skolan Carlslund­sskolan. En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen.

Information om det som är på gång

På sidan Aktuellt just nu kan du läsa aktuell information om Malmvägen.

Prenumerera på information

Vill du prenumerera på information om arbetet med Malmvägen? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du registrerar dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om arbetet med Malmvägen.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Umeå kommun.


Hantera prenumeration

Frågor och svar

Att förlänga Malmvägen till Tomtebo är ett vägområde som legat i Umeå kommuns översiktsplan en längre tid. Planer för området Carlslund och vägar i området har funnits för att kunna hantera ett växande Tomtebo. Vi förstår att det kommer att bli en stor förändring för boende i närområdet i samband med att Malmvägen förlängs. Området kommer att få en ökad tillgänglighet med nya kopplingar mot Tomtebo och ner mot Grössjön.

Gång- och cykelväg kommer att finnas på norra sidan från Tomtebovägen till Malmvägen. På södra sidan finns också en gång- och cykelväg från Glimmervägen fram till den nya skolan Carlslundskolan.

Det blir 30 km/h förbi skolområdet och därefter 60 km/h fram till Tomtebovägen. I takt med att området byggs ut kommer det bli 40 km/h längs hela sträckan.

Du kommer kunna röra dig över Malmvägen på flera ställen. Det kommer att bli flera hastighetsäkringar och övergångsställen. Under byggtiden kommer det att finnas en passage över Malmvägen med ett trafikljus vid Glimmervägen.

Bild som visar övergångsställen och passagen under byggtiden

Lekparken kommer att vara tillgänglig under hela byggtiden.

Nej, omledning av gång- och cykelstråket från Kopparparken över Malmvägen kommer under byggtiden att ske längre västerut över Malmvägen som sen kopplas mot Flintvägen och vidare ner mot Carlshöjdsskolan.

Ja, det kommer att anläggas bullerplank förbi området Kopparvägen. Bullerplanket kommer att vara två meter högt.

Bilder som visar bullerplanket

I samband med att området kring Tomtebo utvecklas kommer en del av det område där stigarna i dag ligger att exploateras. Det innebär att befintliga stigar som finns i dag kommer att behöva dras om. I dagsläget finns en plan att bygga en friluftspassage över Malmvägen och en stig kommer att löpa ned mot grön- och skogsområdet.

Ritning över hur passagen kommer att se ut.Förstora bilden

Så här kommer friluftspassagen att se ut. Klicka på bilden för att zooma in.

Mer information

Planerad byggstart: Maj/juni 2022

Planerat byggslut: September 2024

Entreprenör: Nåiden Infra AB

Sidan publicerades www.umea.se/malmvagen