Byggnationer av gruppboenden och vård- och omsorgsboenden

Vi renoverar eller bygger nya gruppboenden och vård- och omsorgsboenden när det finns behov. Just nu pågår ett antal byggnationer av gruppboenden och mindre renoveringar.

En viktig del vid alla byggnationer är att alla som använder lokalerna ska trivas och fastigheternas funktion. Att ständigt utveckla byggprojekten eller lokalerna genom energieffektivisering och ökad miljöhänsyn är också prioriterade områden.

Sidan publicerades