Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det är av god kvalitet. I Umeå kommun finns goda grund­vatten­tillgångar och det innebär att vi har bra möjligheter få gott dricksvatten. Men vi har också sjöar som mår dåligt och algblomning.

Det finns en hel del att ta hänsyn till när vi ska bedriva verksamhet som påverkar vatten, till exempel dra eget avlopp från stugan och tvätta bilen, för vårt vattens skull.

Mer information om vårt vatten och avloppsfrågor som hanteras inom ramen för miljöbalken hittar du på sidorna i menyn. Där kan du bland annat läsa om regler och tillståndkrav för olika åtgärder, till exempel om du vill anlägga ett eget avlopp.

Andra sidor som hanterar vatten- och avloppsfrågor

Sidan publicerades www.umea.se/vatten