Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Vad kan du läsa om här?

På sidorna om eget avlopp har vi samlat information som du kan ha nytta av när du vill anlägga en avloppsanläggning, men även information om kommunens tillsyn av avloppsanläggningar och hur du sköter din avloppsanläggning. Du kan också läsa vilka dispenser som kan sökas för slam och latrin utifrån kommunens renhållningsföreskrifter.

Så söker du avloppstillstånd

Planera inför att du anlägger avlopp

Ta hand om ditt avlopp

Tillsyn av enskilda avlopp

Slam och latrin

Innan du anlägger avlopp

Innan du anlägger en avloppsanordning måste du enligt miljöbalken söka tillstånd för det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, där Miljö- och hälsoskydd utför handläggningen. Krav på ansökan gäller om du tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan. Inom vissa skyddszoner i kommunen krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Kvalitetslöfte

Vi lovar att du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en åter­koppling från oss inom 10 arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fack­manna­mässigt utförda.

Eget avlopp inom vattenskyddsområde

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas. Mer finns att läsa på våra sidor om vattenskyddsområden.

De specifika regler som gäller för avloppsanläggningar är att vissa avloppstekniker inte är tillåtna, samt att det kan krävas tillstånd att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf) är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Avloppsguiden
Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Köpa hus som har enskilt vatten och avlopp
Avloppsguiden har information om att köpa hus med enskilt VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/egetavlopp