Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Tillstånd/anmälan

Innan du anlägger en avloppsanordning måste du enligt miljöbalken söka tillstånd för det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det gäller om du tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till nämnden. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Miljö- och hälsoskydd vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, till exempel om det finns risk för förorening av vattentäkter eller risk för övergödningsproblem i sjöar eller havs­vikar. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt med mera. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Miljö- och hälsoskydd för råd och tips.

Kvalitetslöfte

Vi lovar att du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en åter­koppling från oss inom 10 arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fack­manna­mässigt utförda.

Vattenskyddsområden

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas.

De specifika regler som gäller för avloppsanläggningar är att

  • vissa avloppstekniker inte är tillåtna
  • det kan krävas tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Information om vattenskyddsområden

Skötselråd

Läs mer om skötsel av avloppsanläggning. Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om skötsel av minireningsverk Öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Jonas Åström
miljöinspektör

Mia Blomberg
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Sidan publicerades www.umea.se/enskiltavlopp