Kartan över utvecklingen av Östra dragonfältetFörstora bilden

Kartan visar utveckling av Östra Dragonfältet. Klicka på kartan för att se en större bild. Ridvägen är fortsatt avstängd för genomfart med biltrafik och planerar att så vara fram till september 2023.

Utveckling av Östra Dragonfältet

Östra dragonfältet ska exploateras. AB Bostaden i Umeå ska bygga två större flerfamiljshus med hyreslägenheter och för att möjliggöra detta ska Umeå kommun dra om ledningar och anpassa gatustrukturen. Upab ska bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Muraren och Umeå kommun ska renovera Östra stallet (och Västra stallet) i anslutning till stadshuset.

Det innebär att antalet parkeringar på stadshusområdet har minskat kraftigt, till nästan hälften av den mängd platser som fanns förut. Ridvägens nya gång- och cykelbanor binds samman med övriga cykelvägnätet för en bättre struktur. Det här främjar hållbara resor, som är en del av den målsättning som kommunfullmäktige har antagit.

Läs mer om kommunens miljömål

Utvecklingen av Östra Dragonfältet ligger i linje med kommunens översiktsplan och handlar om att förtäta staden och bygga fler lägenheter för att möta Umeås behov av fler bostäder.

Läs mer om Ridvägens ombyggnad , 610.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungefärlig tidplan

2022

  • Bygget av bostadskvarteret startar

2023/2024

  • Gatorna färdigställs när alla byggnationer är klara
Detaljplanekarta

Detaljplanekarta

Illustration av bostadshusen (White arkitekter)

Illustration av bostadshusen (White arkitekter)

Illustration av det planerade parkeringshuset (TM)

Illustration av parkeringshuset på kvarteret Muraren (TM)

Bild av befintliga Östra stallarna

Östra stallet renoveras och byggs om till kontor, cykelgarage och förråd. (Link arkitektur)

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande tekniska nämnden
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare Fastighet, Umeå kommun
090-16 23 33
070-666 31 36
erik.lindberg@umea.se

Bostaden AB

(frågor om lägenhetshusen)
Berndt Elstig
projektansvarig Bostaden
090-17 75 40
berndt.elstig@bostaden.umea.se

Upab

(frågor om parkeringshuset)
Claes Brannelid
fastighetschef Upab
090-16 20 33
claes.brannelid@umea.se

Skanska

(frågor om ombyggnaden av Ridvägen)
Robin Forsgren
produktionschef
010-448 47 47
robin.forsgren@skanska.se

Sidan publicerades www.umea.se/ostradragonfaltet