Naturhamnar i skärgården

Bjuren

Bjuren ligger inom ett naturreservat utanför Skeppsvik och är en mycket naturskön ö med både badstrand och forn­lämningar. En mycket grund fiskehamn ligger på den nordöstra sidan. Du kan stävförtöja båten vid den nordvästra sidan av ön där vattendjupet är mer än 2 meter.

Husskär

Husskär är en naturhamn som ligger inom ett naturreservat. Här finns fornlämningar som labyrinter och tomtningar. Plats finns för fem till sex båtar. Det finns även grillplatser vid naturhamnen.

Klippan

Klippan ligger i Täftefjärden och har en naturhamn där stävförtöjning är att rekommendera. Det finns även en badplats på Klippan.

Snöan

Naturhamn i naturreservatet på ön Snöan. Snöan har en grund naturhamn med sandbotten och en badvik på västra sidan Järnhällan. Hamnen är något känslig för vindar mellan väst och nord. På Snöan finns uppmärkta stigar som leder till fiskekapell och fornlämningar som labyrinter och klapperstensfält med en särpräglad natur. Utedass finns på ön.

Vapplan

Vapplan är en naturhamn som ligger söder om Hörnefors. Vapplan kan endast besökas i lugnt väder. Inseglingsdjupet är gott i naturhamnen men stor försiktighet rekommenderas.

Sidan publicerades